chuẩn không cần chỉnh
{vàng}
Nguồn gốc hình ảnh
Hậu quả vô hại
1

phân

hôm nay thu nhập khá, vàng nhiều thế, đặc quánh nhé, không phải dẻo ẹo như của thằng Tèo.

đăng bởi Ròm đến từ xóm Chùa 5 chén, Phú Nhuận, HCM (October 09, 2009)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "vàng"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com