pó chim
{vàng dẻo}
Bạn có muốn xác định nguồn gốc cho từ này?
Bạn có muốn xác định hậu quả sử dụng cho từ này?
1

phân, thường là phân người, phân súc vật kêu là mìn, claymore ...

tao dạo này ăn nhiều uống nhiều, giàu lắm rồi, vàng dẻo đầy nhà.

đăng bởi A Lý Bà Ba đến từ Orange County (March 14, 2008)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "vàng dẻo"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com