heo chết
{vào vỉ}
Bạn có muốn xác định nguồn gốc cho từ này?
Bạn có muốn xác định hậu quả sử dụng cho từ này?
1

giống như lên dĩa. từ này ngoài Bắc thường sử dụng dùng người như con cá

Tiên sư cả họ nhà mày, tao cho vào vỉ hết đem nướng hết

đăng bởi Denfu dollar đến từ Việt Nam (March 24, 2008)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "vào vỉ"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com