bình sữa
{vãi đạn}
1

Từ này dễ liên tưởng đến hình ảnh Rambo quất 1 phát hết chục băng đạn chết sạch cả khủng bố lẫn con tin. Ám chỉ những người nói năng khoác lác, ko biết gì cũng nói, ko lường hậu quả khi nói.

Từ này mang nghĩa nhẹ nhàng hơn các từ đi cùng từ "vãi" khác, kể cả "vãi đái" nghe âm từa tựa nhau.

_Chú mày nổ vãi đạn như thế bố ai mà tin được!

đăng bởi Donnie_Arc đến từ Wonderland a.k.a HVD (October 15, 2010)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "vãi đạn"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com