phan xi măng
{vãi bướm}
Bạn có muốn xác định nguồn gốc cho từ này?
Bạn có muốn xác định hậu quả sử dụng cho từ này?
1

Cũng như vãi lồn, vãi bướm mang ý nghĩa ngạc nhiên về một sự vật hiện tượng. Sử dụng từ vãi bướm nghe tinh tế và đỡ thô tục hơn vãi lồn

Có thể bonus thêm là vãi cái bướm bò để câu thán từ thêm sinh động.

-Con đó nhìn xấu vãi bướm.

đăng bởi Điếm đến từ Làng Vũ Đại (July 14, 2010)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "vãi bướm"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com