Đái bắn
{vãi chưởng}
Nguồn gốc thán từ
Hậu quả vô hại
1

là 1 thán từ, thốt ra khi chứng kiến hoặc nghe về 1 sự kiện xảy ra bất ngờ, đáng kinh ngạc, hay hoành tá tràng.

cái cây này nhìn kinh vãi chưởng

Ngu vãi chưởng --> một thằng cực kì ngu, ngu không đỡ được.

Kinh vãi chưởng (ví dụ:dùng khi nhảy từ tầng 3 xuống mà không chết)

đăng bởi dearboy9x9 đến từ chimse.net (October 06, 2009)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "vãi chưởng"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com