Công cốc
{vãi lúa}
Nguồn gốc hình ảnh đồng âm thán từ
Bạn có muốn xác định hậu quả sử dụng cho từ này?
1

Chỉ hành động phí phạm làm vương vãi thóc lúa khi thu hoạch của nông dân Việt Nam. Ngoài ra từ này thường hay sử dụng với nghĩa tương đương: vãi l`, vãi đái, vãi cứt, vãi hàng...

Xem đi, phim này con V` Anh thổi kèn hay vãi lúa!

đăng bởi RanneRo đến từ Vietnam (October 04, 2009)
2

1. Trạng từ dùng sau tính từ, nhấn mạnh tính chất của tính từ ấy
2. Cũng như "Vãi l..."

Đẹp vãi lúa

đăng bởi lamti đến từ Que me (June 08, 2009)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "vãi lúa"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com