đi
{vãi tè}
Nguồn gốc trong nhà ngoài phố
Hậu quả vô hại
1

sợ quá, sợ vãi tè

nhìn mặt con đấy sợ vãi tè!

đăng bởi hung đến từ hn (July 29, 2010)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "vãi tè"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com