35
{vãi trĩ}
1

khi vãi hết cứt ta chỉ còn trĩ để vãi thôi

- Thua độ rồi, lần này bán cả con xe mới tậu
- Vãi cả trĩ!

đăng bởi Thầy Lâm đến từ Chợ Lớn area (June 30, 2011)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "vãi trĩ"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com