cục vàng
{vét máng}
1

Động tác bú liếm phần âm đạo của phái nữ

vét máng chùn chụt

đăng bởi nTa đến từ NS Family (September 28, 2009)
2

Oral Sex (tình Dục đường Miệng)
VN hay gọi là vét máng

Vét máng

Vét máng là một nghệ thuật , người vét máng là 1 nghệ sĩ :>

đăng bởi quocboy đến từ Việt Nam (March 11, 2008)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "vét máng"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com