2. gay, bóng, nhạc gay, phong cách gay, lối sống gay,... nói chung mọi thứ liên quan đến giới tính thứ 3 đều có thể đc tóm tắt trong từ "vũ hà" :x

3. vua đạo nhạc, chùm sao chép

4. chất thải rắn, chất thải lỏng, chất thải khí

trên đây là một số nghĩa tiêu biểu, người sử dụng có thể sáng tạo thêm khi dùng :-j'/>

thơm mùi nhang
{vũ hà}
1

một từ thuộc loại đa nghĩa nhất trong từ điển Tiếng Việt hiện đại :-j

1. vãi l`, vãi đ', vãi hàng, vãi lúa, vãi chấy, vãi đạn... nói chung đủ các kiểu vãi đều có thể gọi là vãi hà, vũ hà, vũ cả hà hoặc vãi cả hà :-j và mang nghĩa "ko thể đỡ" :))

2. gay, bóng, nhạc gay, phong cách gay, lối sống gay,... nói chung mọi thứ liên quan đến giới tính thứ 3 đều có thể đc tóm tắt trong từ "vũ hà" :x

3. vua đạo nhạc, chùm sao chép

4. chất thải rắn, chất thải lỏng, chất thải khí

trên đây là một số nghĩa tiêu biểu, người sử dụng có thể sáng tạo thêm khi dùng :-j

- đêm qua đua xe với mấy thằng cơ động, vũ hà quá mày ah

- uầy em kia dáng chuẩn vãi cả hà

- Rắc Rối Tình Yêu, Người Tình Mài Yà Hí, Búp bê Chao Mí Ao là những tác phẩm tên tuổi trong dòng nhạc danh cho giới vũ hà

đăng bởi annie_honey111 đến từ USA (February 10, 2010)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "vũ hà"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com