69
{vẹo}
1

V-ELF, ELF = ẸO => Đọc là V-ẸO, đọc nhanh thành VẸO.

Danh Từ: Chỉ các em xùy-tuyn đông đảo và hung hãn hoặc có thể ám chỉ ai đó giở trò ngu học hay cải chày cải cối và đuối lí.
Động Từ: Sủa hoặc nói ra những lời lẽ thô tục.
Tính từ: chỉ về một hành động mù quáng, ngu si mang tính tập thể.

Chúng nó lại vẹo đấy, bọn VẸO, VẸO rồi...v.v..v

tags Elf V-Elf
đăng bởi Tatsumaru đến từ The Hell (May 17, 2010)
2

TL vẹo có nghĩa là việc hoặc cái

chả có vẹo j đâu=chả có việc j đâu
hết vẹo=hết việc

đăng bởi kukhenh38 đến từ vinh city (October 10, 2009)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "vẹo"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com