bj
{về thành}
Nguồn gốc trường lớp - học đường
Hậu quả vô hại
1

-Ai chơi Võ lâm truyền kì cũng biết câu "Về thành dưỡng sức" mỗi khi nhân vật của mình sạch hp. Nghĩa gốc của từ này là xuất phát từ chỗ đây: dùng khi đang chơi game mà acc bị die.
-Ngoài việc được dùng phổ biến trong game, thì trong đời sống nó cũng được sử dụng với nét nghĩa phái sinh: rời khỏi một hoàn cảnh, tình huống nào đó vì lí do cá nhân.

1/Mịa đi Tống Kim mà về thành thấy mụ nội.
2/Tụi mài ở chơi, tao về thành dưỡng sức đây, quẩy mệt wá.

đăng bởi Thơm đến từ nhà tui (May 29, 2014)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "về thành"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com