b
{về vườn}
Nguồn gốc hình ảnh trong nhà ngoài phố
Hậu quả vô hại
1

Chỉ sự ngừng hoạt động của ai, cái gì đó.

Cái TV này phải cho về vườn thôi, cũ quá rồi!

đăng bởi Gabriel Tran đến từ HN (September 22, 2009)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "về vườn"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com