chi lài
{về với Bác}
Nguồn gốc đồng âm trong nhà ngoài phố
Hậu quả vô hại
1

nói thẳng ra là chết, vì Bác đã mất nên về với Bác là cũng chết luôn.

Hôm nay, ngày Nhâm Dần, 14 tháng 3 năm 2011, chúng ta có mặt nơi đây, tề tụ đông đủ để đưa linh cữu đồng chí Toan về với Bác. Từ khi vào Đảng đến khi về với Bác, đồng chí Toan luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao...

đăng bởi Ròm đến từ xóm Chùa 5 chén, Phú Nhuận, HCM (March 14, 2011)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
giống như về với Chúa vậy đó, nhưng những cụm từ này dùng cho những trừng hợp khác nhau. Về với Chúa thì dùng cho người theo những tôn giáo thờ Chúa, còn về với Bác thì dùng cho người theo Đảng chính trị Cộng Sản Việt Nam
đăng bởi nanaleu
Hình Minh Họa Cho Từ "về với Bác"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com