giang hồ gốc
{về với Các Mác, Lê Nin}
Bạn có muốn xác định nguồn gốc cho từ này?
Bạn có muốn xác định hậu quả sử dụng cho từ này?
1

chết, qua đời. Có lẽ trích từ một câu nói trong Di chúc của Hồ Chủ tịch

Thế là cụ đã về với Các Mác, Lê Nin rồi.

đăng bởi lamti đến từ Que me (June 08, 2009)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "về với Các Mác, Lê Nin"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com