bó chân
{vịn}
Nguồn gốc trong nhà ngoài phố
Hậu quả vô hại
1

chỉ hành động bắt người vi phạm luật giao thông của các anh bồ câu

- mẹ kiếp, hồi sáng bị bồ câu vịn 3 lần, xui bỏ mẹ!

đăng bởi Thầy Lâm đến từ Chợ Lớn area (October 25, 2010)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "vịn"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com