củ chuối
{vịn (dịnh)}
Bạn có muốn xác định nguồn gốc cho từ này?
Bạn có muốn xác định hậu quả sử dụng cho từ này?
1

bị bắt

Bị vịn rồi

tags a b c
đăng bởi khoda đến từ Haiz (April 04, 2009)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "vịn (dịnh)"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com