nồi cơm điện
{vịnh}
Nguồn gốc trong nhà ngoài phố
Hậu quả vô hại
1

bị bắt, bị tóm vì đang làm chuyện bậy

bé đã bị vịnh

đang me vượt đèn đỏ, địa đéo thấy công an, tính dọt ồi, dm, tự nhiên thấy trong bụi nhảy ra thằng bò vàng, thế là anh bị vịnh

đăng bởi satanxgod đến từ Hà Nội (March 09, 2008)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "vịnh"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com