Lìn
{ve kiu}
Nguồn gốc trong nhà ngoài phố
Hậu quả chửi rủa
1

hổ trợ cho câu ,làm cho câu nói trở nên trầm trọng hơn .Thường dùng trong nhưng câu phê phán người khác

Hum ni tao trúng vé số 100.000 $

Tao không ngờ,mày xạo ve kiu luôn

tags xạo ve kiu
đăng bởi osamabim đến từ G.G. (April 05, 2008)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "ve kiu"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com