a sóc lái a móc
{violông}
Bạn có muốn xác định nguồn gốc cho từ này?
Bạn có muốn xác định hậu quả sử dụng cho từ này?
1

lông

da mềm mượt khi dẹp violông, chuyện của những người nhiều violông

đăng bởi tuethuc đến từ HCM (April 05, 2009)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "violông"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com