lâu như con trâu
{vl}
1

vãi lồn
vãi lìn
vãi lều
vãi ...

ĐM con kia xinh vl!

đăng bởi AlfaRomeo đến từ HN (January 16, 2010)
2

vãi loz

thằng này ngu vl

đăng bởi boyforgirl đến từ PK-Gia Lai (April 23, 2009)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "vl"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com