nồi cơm điện
{vs}
Bạn có muốn xác định nguồn gốc cho từ này?
Bạn có muốn xác định hậu quả sử dụng cho từ này?
1

vs. hay v. là từi viết tắt của versus, có nghĩa là đấu lại, chống lại.
Hiện nay mình thấy nhiều vô số các bạn dùng vs với nghĩa là với, cùng với.
So please stop using it. It\'s totally wrong.

anh vs em chỉ đúng trong ngữ cảnh \"anh vs em on bed\".

đăng bởi ozzismus đến từ VN (August 26, 2010)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "vs"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com