KIA
{what the fuck?}
Bạn có muốn xác định nguồn gốc cho từ này?
Bạn có muốn xác định hậu quả sử dụng cho từ này?
1

viết tắt: \wtf\
1: dùng thay cho biểu cảm trạng thái \ngu hàng\, phổ biến trong ngôn ngữ chat
2: biểu lộ sự ngạc nhiên, khó chấp nhận hay khó tin bởi S.th

-(văn chửi) "What the fuck do you think you are?"
-(ngạc nhiên, shock) "What the fuck is this??" "What the fuck is going on???" or just "Wtf" đại khái là "Cái đé* gì tn?" "cái lo*l gì đây?"

đăng bởi tr0nhehe đến từ Ls (November 25, 2008)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "what the fuck?"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com
Những từ đứng trước và sau