siêu
{wth}
Nguồn gốc thán từ
Hậu quả hậu quả khó lường
1

whats the hell ( bất ngờ trước 1 cái gì đó)

wth, thèng kia dòm jì thế hả?!

whats the hell in here?!

đăng bởi kendylau đến từ tien xu fuc to ry (February 04, 2009)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "wth"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com
Những từ đứng trước và sau