STRYM
{xà đú}
1

Nói về người con trai hoặc người con gái tính tình điên, hâm, hoặc làm việc khác người, lập dị.

Trai, gái tính tình dâm đãng, loạn, tính cách dỏm

Mẹ, con đó xà đú bà cố

đăng bởi HELLO WORD đến từ Da Nang (March 08, 2009)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "xà đú"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com