a cay
{xà bát}
Bạn có muốn xác định nguồn gốc cho từ này?
Bạn có muốn xác định hậu quả sử dụng cho từ này?
1

vô nghĩa, tào lao không có ý nghĩa, vô duyên

- mày nói xà bát gì dzậy?

- tao biết con đóa rùi, xà bát lắm mày ơi

đăng bởi beaugosbeta đến từ Viet Nam (September 04, 2008)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "xà bát"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com