tú quyên vo tròn
{xà quần}
1

từ miền Nam, chỉ trạng thái khi bạn tốn thời gian làm 1 việc gì đó

tối ngày mày cứ xà quần với công việc nhà hoài vậy

đăng bởi Thầy Lâm đến từ Chợ Lớn area (September 14, 2010)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "xà quần"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com