quay
{xàm}
Bạn có muốn xác định nguồn gốc cho từ này?
Bạn có muốn xác định hậu quả sử dụng cho từ này?
1

chỉ lời nói, câu chữ linh tinh, vớ vẩn, tào lao, không có ý nghĩa hoặc không hợp lô gíc một cách rõ ràng

Thằng cha đó xàm lắm

đăng bởi thaidoloilom đến từ Vietnam (October 25, 2010)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "xàm"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com