nứng
{xác hội}
Bạn có muốn xác định nguồn gốc cho từ này?
Bạn có muốn xác định hậu quả sử dụng cho từ này?
1

chỉ đồng bóng, xác này là của chung, hội đồng, tập thể

Cậu Đồng: xác này là xác hội mà!

đăng bởi satanxgod đến từ Hà Nội (March 15, 2008)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "xác hội"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com