củ chuối
{xách dép}
Bạn có muốn xác định nguồn gốc cho từ này?
Bạn có muốn xác định hậu quả sử dụng cho từ này?
1

Có ý khinh miệt, chê bai, lăng mạ

mày chỉ đáng xách dép cho nó

đăng bởi nnl đến từ nghe An (September 30, 2009)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "xách dép"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com