Chầu ông bà
{xâu sắc}
Nguồn gốc chửi rủa
Hậu quả chửi rủa
1

xâu sắc sấu

em thật là xâu sắc :-&

đăng bởi hoainam88 đến từ abc (December 16, 2008)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "xâu sắc"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com