KIA
{xê kô}
Bạn có muốn xác định nguồn gốc cho từ này?
Hậu quả hậu quả khó lường
1

nhiều chuyện ( mỏ nhọn như xê kô trong truyện đô rê mon)

"thèng A đúng là xê kô, nói khong ngừng nghỉ luon"

đăng bởi kendylau đến từ tien xu fuc to ry (February 04, 2009)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "xê kô"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com