Vitamin E
{xì}
Bạn có muốn xác định nguồn gốc cho từ này?
Bạn có muốn xác định hậu quả sử dụng cho từ này?
1

Lấy ra, nặn ra

a. Đến lượt mày, xì ra đi
b. bao nhiêu
a. một chai

đăng bởi nnl đến từ nghe An (September 29, 2009)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "xì"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com