sạc pin
{xì líp}
1

Là từ chỉ \\\\\\\"cái quần nhỏ cùa phụ nữ\\\\\\\". Hay giang hồ còn gọi là Bikini

Xờ líp của em đẹp quá

đăng bởi nhattudotnet đến từ Toilet (November 24, 2009)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "xì líp"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com