xé vé
{xì lốp}
Bạn có muốn xác định nguồn gốc cho từ này?
Bạn có muốn xác định hậu quả sử dụng cho từ này?
1

mệt mỏi quá, không thể làm gì được nữa

Anh ơi, sao tự nhiên anh lại dừng hẳn thế hả?? Ứ chịu đâu..

Hừ. Hừ... Anh xì lốp rồi em ơi..

đăng bởi Hải đến từ Vũng Tàu - Bà Rịa (March 19, 2008)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "xì lốp"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com