giỡn hả bưởi
{xì phốt}
Bạn có muốn xác định nguồn gốc cho từ này?
Bạn có muốn xác định hậu quả sử dụng cho từ này?
1

Người nói chuyện văng "mưa" bị gọi là xì phốt
cách gọi khác : "mưa phi trường" !

Thằng kia mày bị "xì phốt" roài ... về khâu mõm lại đi !

đăng bởi quocboy đến từ Việt Nam (March 29, 2008)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "xì phốt"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com