cục vàng
{xì ta bấc}
1

tiếng phiên âm của các quán cà phê Starbucks. Bà con dùng từ này để chỉ sự đi uống cà phê..

- ở nhà khó học bài quá..

- thôi xì ta bấc đi!!

- OK... đi thôi!!

đăng bởi Ròm đến từ xóm Chùa 5 chén, Phú Nhuận, HCM (February 27, 2011)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "xì ta bấc"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com