lặn đi cho nước nó trong
{xì teen}
Bạn có muốn xác định nguồn gốc cho từ này?
Bạn có muốn xác định hậu quả sử dụng cho từ này?
1

Chỉ giới trẻ hiện đại, tuổi mới lớn hoặc dùng để chỉ phong cách, phong thái trẻ trung, tinh nghịch.

Nếu dùng để chửi thì có ý nói không nghiêm túc, đứng đắn, nhố nhăng, thích thể hiện.

Nguyên gốc lấy từ tiếng Anh mà ra - Style.

\"Cô ấy thật là xì teen!\" hoặc \"Mày xì teen vừa vừa thôi, lớn rồi mà như con nít ấy!\"

đăng bởi RanneRo đến từ Vietnam (March 08, 2011)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "xì teen"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com