35
{xía vô}
Nguồn gốc trong nhà ngoài phố
Hậu quả vô hại
1

từ dùng để chỉ 1 hành động can thiệp của ai đó vào công việc của người nào đó

- Tao đang làm, mày đừng xía vô!
- Ok, sư phụ!

đăng bởi Thầy Lâm đến từ Chợ Lớn area (September 26, 2010)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "xía vô"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com