uống trà
{xóc lò}
Bạn có muốn xác định nguồn gốc cho từ này?
Bạn có muốn xác định hậu quả sử dụng cho từ này?
1

thủ dâm (đồng âm với xóc lọ)

Mịe lại ngồi xóc lò hả mày?,
Xem Maria Ozawa xóc lò cả tối !

đăng bởi DeathRex đến từ Hà Nội (March 14, 2010)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "xóc lò"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com