péo
{xóc lọ}
Bạn có muốn xác định nguồn gốc cho từ này?
Bạn có muốn xác định hậu quả sử dụng cho từ này?
1

Là hành động thủ dâm của đàn ông

Hix, hôm qua xem phim nứng quá, về phải xóc lọ mới ngủ được

đăng bởi satanxgod đến từ Hà Nội (March 24, 2008)
2

= thủ dâm, thường dành cho nam

đến giờ rồi, xóc lọ thôi !!!

đăng bởi satanxgod đến từ Hà Nội (March 08, 2008)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "xóc lọ"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com