péo
{xóc như con cóc}
Bạn có muốn xác định nguồn gốc cho từ này?
Bạn có muốn xác định hậu quả sử dụng cho từ này?
1

tính từ chỉ sự rất ư là xóc, xóc ứ chịu được, gây sự bất bình trong thiên hạ.

- Tao hỏi thằng Dylan đó mấy giờ, nó nói tao ra bưu điện thành phố, đứng bên phía nhà thờ đức bà nhìn thẳng qua, đợi có tiếng chuông thì nhìn xéo xéo lên chút xíu, biết mấy giờ liền.

- AAAA!! Xóc như con cóc luôn! Đi, tao với mày đi kiếm nó cho nó bài học.

đăng bởi A Lý Bà Ba đến từ Orange County (March 16, 2008)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "xóc như con cóc"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com