buồi
{xôi}
Nguồn gốc hình ảnh
Bạn có muốn xác định hậu quả sử dụng cho từ này?
1

Nghĩa là vú đàn bà.

Con Thủy Top xôi to thế.

đăng bởi Vu Doan Tu đến từ Hanoi-Vietnam (September 29, 2009)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "xôi"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com