{xõa}
Nguồn gốc trường lớp - học đường
Hậu quả vô hại
1

Vui chơi thỏa thích tẹt ga, không lo nghĩ gì về sự đời. <BR/> <BR/>Được một số chuyên gia xác định có nguồn gốc sâu xa từ hai câu thơ của Lý Bạch trong bài "Tuyên Châu Tạ Diễu lâu tiễn biệt Hiệu thư thúc Vân" (Trên lầu Tạ Diễu ở Tuyên Châu tiễn đưa Hiệu thư thúc Vân) <BR/> <BR/>Ở đời gặp chuyện ưu phiền <BR/>Sớm mai xõa tóc rong thuyền đi chơi. <BR/> <BR/>Tùy theo bản dịch, có thể có \"rũ tóc\". Vì thế, từ \"rũ\" cũng có thể dùng đồng nghĩa với \"xõa\".

Mai thi xong anh em ra CS xõa một phát.

tags xõa chơi
đăng bởi hieniemic đến từ saigon (January 15, 2013)
2

đi chơi tẹt ga, vui vẻ tẹt ga, ko phải nghĩ

không ai dòm cả, xõa đê

thứ 7 rồi, xõa đi

đăng bởi KulJ đến từ Sài Gòn (December 18, 2008)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "xõa"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com