Lốp căng
{xù}
Nguồn gốc trong nhà ngoài phố
Hậu quả vô hại
1

từ chỉ hành động từ chối hoặc từ bỏ 1 ai hay 1 thứ gì

- Tao xù con Nhung rồi, nhỏ đó xấu quá!

đăng bởi Thầy Lâm đến từ Chợ Lớn area (October 08, 2010)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "xù"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com