Về với tổ tiên
{xú cheng}
1

Nói trêch của từ xu chiêng là nịt ngực chị em

Xú cheng cỡ 36 hả???

đăng bởi Gabriel Tran đến từ HN (September 22, 2009)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "xú cheng"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com