Chó chết
{xăm mình}
Nguồn gốc trong nhà ngoài phố
Hậu quả vô hại
1

từ dùng để chỉ ai đó bất ngờ làm những việc mà chỉ có dân giang hồ mới làm

- Nãy tao đập ông thầy bỏ cơm!
- Ghê ta, hôm nay mày xăm mình hả!

đăng bởi Thầy Lâm đến từ Chợ Lớn area (September 27, 2010)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "xăm mình"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com