b
{xăng pha nhớt}
1

Chỉ những người đồng tính luyến ái, thường là nam

Nhìn thấy cái thằng xăng pha nhớt đó là tao thấy ớn rồi..

đăng bởi cappuchino đến từ Sài Gòn (September 22, 2009)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "xăng pha nhớt"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com