Solo
{xơ múi}
Bạn có muốn xác định nguồn gốc cho từ này?
Bạn có muốn xác định hậu quả sử dụng cho từ này?
1

là chuyện quan hệ tình dục, chỉ ý xấu, thiên về việc lợi dụng cơ thể của người khác để thỏa mãn dục vọng của mình.

Có xơ múi gì được không?

đăng bởi satanxgod đến từ Hà Nội (March 08, 2008)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "xơ múi"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com